MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij ons niet zomaar “iets”.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is bij ons niet zomaar “iets”. Wij bouwen dagelijks aan een circulaire toekomst. We willen een wezenlijke bijdrage leveren om onze leefomgeving te verbeteren. We streven niet alleen naar een duurzaam rendement op ons werk (profit), maar houden ook de effecten van onze activiteiten op het milieu (planet) en op de mensen binnen én buiten de organisatie (people) in de gaten. Door in onze activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulaire economie én eerlijke ketens ondernemen we toekomstbestendig. Zowel op korte als op lange termijn.

PEOPLE: SAMEN MAKEN WE HET SUCCES

We vinden een positieve werksfeer erg belangrijk. Dit stimuleren we door een informele cultuur met open communicatie te creëren. Medewerkers hebben hierin een verantwoordelijkheid met veel zelfstandigheid. Daarbij communiceren we transparant over het beleid, de strategie, de toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen. Wij willen dat onze medewerkers zich kunnen ontplooien en kansen benutten om te kunnen groeien binnen onze organisatie. Hiervoor bieden we diverse opleidingsmogelijkheden (scholing en externe opleidingen) aan om hun vaardigheden te vergroten.

Intern

De gezondheid van onze medewerkers is van groot belang! We stimuleren de gezondheid van onze medewerkers en creëren een goede, veilige werkomgeving. Dit start met goed toegepaste en nageleefde ARBO-regels, die in het belang zijn van medewerkers, de organisatie en daarmee ook voor onze klanten. Onze arbeidsvoorwaarden zorgen ervoor dat medewerkers zeker zijn van marktconforme afspraken en contracten. In de meeste gevallen worden contracten aangegaan voor onbepaalde tijd.

Extern

Eerlijkheid op de werkvloer en respecteren van rechten van alle mensen met wie wij in de keten samenwerken, vinden we belangrijk. We selecteren alleen leveranciers die de mensenrechten in acht nemen en zich aan de wet houden als het gaat om werktijden en arbeidsomstandigheden. Wij vinden het van groot belang dat we in de gehele keten betrouwbaar, open en integer zaken doen. Dat betekent voor ons:

  • Doen wat je zegt
  • Afspraak is afspraak
  • Korte responstijden
  • Bereikbaar via diverse kanalen

Lokale betrokkenheid

We fungeren niet alleen als werkgever, maar nemen ook actief deel aan de samenleving. Zo sponsoren wij diverse lokale (sport)activiteiten, zoals korfbalvereniging KV Drachten.

PLANET: MILIEUVERANTWOORD ÉN DUURZAAM ONDERNEMEN

Een ander doel van onze organisatie is milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen. Het lineaire model ‘take, make, waste’ willen wij niet promoten. Daarom doen wij het anders. Wij geloven in een circulaire wereld. We zetten ons dan ook in om traditionele, milieubelastende producten te vervangen door duurzame biobased en/of circulaire producten voor gevel-, vloer- en wandtoepassingen.

Momenteel is 80% van ons assortiment 100% circulair. Ons doel is om over vijf jaar alleen nog maar 100% circulaire producten te ontwikkelen, produceren en te leveren. Hiermee willen we het gebruik van milieubelastende producten terugdringen. Hierbij is de primaire eis dat ons product minimaal kwalitatief gelijkwaardig is als het bestaande product.

Daarnaast hebben we een officieel inzamelstation waar het grootste deel van onze producten weer ingeleverd kan worden waarna het 100% wordt gerecycled. Het materiaal wordt gesorteerd, gereinigd, vermalen en weer aan het productieproces toegevoegd.

Omdat wij zelf duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, verwachten wij ook van onze leveranciers dat zij duurzaam ondernemen en stimuleren wij met ons gerichte aankoopbeleid duurzaamheid in de hele keten. Vanzelfsprekend gebruiken wij zoveel mogelijk duurzame verpakkingsmaterialen.

Intern neemt onze organisatie waar mogelijk energiebesparende maatregelen zoals LED verlichting en gebruiken wij groene stroom. Het is onze ambitie om binnen 5 jaar naar een volledig circulair nieuwbouwpand te verhuizen. Het duurzaamheidbewustzijn van onze medewerkers is groot en wordt gestimuleerd door hen te attenderen op onnodig energie- en waterverbruik, verminderen van papierverbruik, afvalscheiding, vermindering van plastic afval door het gebruik van koffie en theemokken i.p.v. plastic bekers en het stimuleren van het woon-/werkverkeer met de fiets of carpoolen. 

PROFIT: STABIEL EN GEZOND BEDRIJF

Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame organisatie daadwerkelijk pas duurzaam is als het bedrijfseconomisch ook gezond is. De kwaliteit van onze producten doet ook recht aan de duurzaamheid van het gebruik. Wanneer u een product van ons inzet, bent u verzekerd van een lange levensduur en milieuvriendelijk materiaalgebruik. Wij werken dan ook alleen samen met leveranciers die net als ons hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van mens en milieu.

We hanteren als uitgangspunt een goede kwaliteit in alle aspecten van het ontwikkelen, produceren en leveren van onze producten. Daarnaast geven we het juiste, duurzame advies over de toepassingsmogelijkheden én onmogelijkheden van onze producten.

Fiberplast Group is lid van of onderhoudt een nauwe samenwerking met:

  • MVO Nederland
  • De Kleine Aarde
  • Stichting Kenniscentrum Opplussen SKO