SAMEN DOORBOUWEN

Komt circulair bouwen nu in een stroomversnelling? Laatst beluisterde ik nog een podcast Bouwmeesters van BNR uit 2017. Toen werd er al gesproken over maximaal hergebruik en minimaal gebruik van nieuwe materialen. En nog steeds wordt er veel over circulair gesproken. Maar we moeten nu naar een fase van doen. Naar de praktijk. En inderdaad het is niet altijd even gemakkelijk. Maar Nederland wil circulair zijn in 2050. We moeten dus anders gaan ontwerpen, bouwen, verbouwen en slopen.

Waarde vergroten

‘De opdrachtgevers moeten maar de eerste stap zetten’, hoor ik vaak. Maar aannemers, architecten en ook constructeurs kunnen de opdrachtgevers uitleggen dat het anders kan: duurzamer, circulairder. Er zijn al veel mooie voorbeelden hoe (ver)bouwen duurzaam en circulair kan. We willen zo snel mogelijk naar een circulaire economie. Naar een wereld die leefbaar blijft omdat we niets meer verspillen of vervuilen, want we hebben te maken met klimaatveranderingen en grondstoffen worden schaarser. Het is juist belangrijk dat de gehele keten samenwerkt om de waarde van alle grondstoffen te behouden en zelfs te vergroten. Maar, dat vraagt om een andere manier van denken.

Losmaakbaarheid

Circulair en duurzaam bouwen is meer dan het kiezen van de juiste materialen. Het begint bij het ontwerp. Door toenemend tekort aan veel bouwmaterialen wordt het steeds aantrekkelijker om ook bouwmaterialen te hergebruiken. Je hoort dan ook vaker over losmaakbaarheid. Door materialen en producten zo te ontwerpen dat ze losmaakbaar zijn (demonteerbaar), kunnen we ze veel makkelijker hergebruiken. Hoe mooi zou het zijn om een appartementencomplex aan het eind van de levensduur niet te slopen, maar om de materialen ergens anders weer her te gebruiken (remontabel).

Remontabel bouwen

Remontabel bouwen is dat delen van een gebouw in het geheel worden hergebruikt. Componenten kunnen worden gedemonteerd en in hun oorspronkelijke vormen worden geremonteerd. Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook. Niet alle producten zijn geschikt om hergebruikt te worden. En een losmaakbaar bouwwerk betekent ook niet meteen dat het de laagste milieu-impact heeft.

Informatie bouwdelen

Informatie is dus erg belangrijk, want wie heeft de juiste informatie over materialen die bijvoorbeeld 50 jaar geleden zijn gebruikt in een gebouw? De komende jaren moeten hier nog oplossingen voor gevonden worden, zodat er inzicht is in hoe oud materialen zijn, hoe ze zijn onderhouden, hoe ze zijn verbonden etc. En wie is aansprakelijk? De producent? De vorige eigenaar? Of de nieuwe gebruiker?

Kortom: circulair bouwen doen we niet alleen. Het gaat om een andere mindset én om samenwerken in de gehele keten.

MEER WETEN?

Samen maken we veel meer mogelijk. Kijk voor meer informatie over onze circulaire vloer- en geveloplossingen op: EnvirodeckRIWOOD of Resysta. Of bel 0512 544715.