Op weg naar circulair in 2050

Voor alles wat wij doen, gebruiken wij grondstoffen: voor ons voedsel, bouwen, vervoer, apparaten etc. De vraag naar grondstoffen stijgt wereldwijd, maar de beschikbaarheid van grondstoffen neemt af. We moeten dus slimmer omgaan met onze schaarse grondstoffen waardoor we het milieu minder belasten. Daarom wil Nederland in 2050 een circulaire economie zijn en ons primair grondstofverbruik in 2030 met 50% hebben teruggebracht. Dat is al over 8 jaar, dus juist nú is actie nodig.

Circulaire economie

In de circulaire economie gaat het over behouden en/of terughalen van waarde in grondstoffen, producten, reststromen en afval. Zo hebben we zo min mogelijk afval, hergebruiken we materialen, herbestemmen we producten en is afval de grondstof voor nieuwe producten. Het is een geheel van activiteiten. Dit staat haaks op de lineaire economie. Hierin worden grondstoffen gebruikt voor het maken van producten, die aan het einde van hun levensduur terecht komen op de vuilnishoop of in de verbrandingsoven. Dit is het principe: ‘neem, maak en gooi weg’. Maar deze wegwerpcultuur kan niet meer! De grondstoffen worden schaars en we moeten het milieu ontlasten om een goede leefomgeving én economie te houden.

Circulair bouwen

Circulair bouwen, transformeren of renoveren is cruciaal om de aarde niet verder uit te putten en klimaatverandering tegen te gaan. Volgens een rapport van Rijkswaterstaat ligt de totale hoeveelheid afval van de bouw rond de 25.000 kiloton per jaar. Hiervan recyclet de bouwsector gelukkig ook weer een heel groot deel. Denk aan bouwpuin dat granulaat wordt voor fundering van wegen of plastic gerecycled in bermpaaltjes. Maar hierdoor wordt de waarde gereduceerd. Het is beter om bouwmaterialen in te zetten die hun waarde behouden en ze opnieuw in te zetten.

En hoewel we in de bouw flinke verbeteringen in de milieulast krijgen door te bouwen met circulair en/of biobased materiaal, is het nog niet het nieuwe “normaal”. Het is nog niet volop doorgedrongen. Vaak doordat opdrachtgevers nog een beetje drempelvrees hebben en niet zomaar deze stap durven te wagen. Maar hier komt verandering in!

Circulaire wensen en eisen

“Onze klanten zoals architecten, aannemers en ingenieursbureaus vragen ons om met circulaire oplossingen te komen”, zegt Walter Wieten (Algemeen directeur Fiberplast Group). “Zij vertalen de duurzaamheidswensen van hun klanten of de doelstellingen vanuit de overheid door naar eisen aan leveranciers. Om geen afval te produceren, is het belangrijk om al bij het ontwerp van een bouwwerk na te denken over duurzaamheid en toekomstig hergebruik. Dat stimuleert om samen tot innovatieve oplossingen te komen.”

Circulaire oplossingen

“Het is wel duidelijk dat we naar een gesloten systeem toe moeten waarbij we niet met grondstoffen omgaan alsof ze onuitputtelijk zijn. Fiberplast kiest bewust voor circulair. In ons assortiment hebben wij circulaire én biobased oplossingen voor vloer- en geveltoepassingen onder de merknamen Envirodeck, RIWOOD en Resysta. Ook kunnen we meerwaarde bieden met maatwerk, zoals een bepaalde afmeting, brandklasse, kleur, vorm etc.

Al het (on)bewerkte materiaal of het nu gaat om montageresten, zaagresten of materiaal van demontage, kan bij Fiberplast worden ingeleverd waarna het naar de fabriek gaat voor herverwerking. Wij zijn hiermee één van de weinige bedrijven die een volledig circulaire oplossing kan bieden,” besluit Walter.

circulair biocomposiet

MEER INFORMATIE?

Het lijkt erop dat we steeds meer aan de slag gaan met circulariteit. Wacht niet langer, kom ook in actie! Samen maken we veel meer mogelijk. Kijk voor meer informatie over onze circulaire vloer- en geveloplossingen op: www.fiberplastbiobased.nl/envirodeck of www.fiberplastbiobased.nl/riwood Of bel 0512 544715.