Garantie & Kwaliteit

  Garantie versus Envirodeck Optimaal Kwaliteitssysteem

  Vooropgesteld dat ook wij ontzettend gelukkig zijn met de huidige economische ontwikkelingen in de bouwwereld, zit hier helaas ook een keerzijde aan. Deze ontwikkelingen hebben namelijk als consequentie gehad dat er zich de afgelopen periode bij onze klanten een afnemende interesse voor onze via HDI-Gerling verzekerde garantiefaciliteit ontwikkelde.

  Hierdoor werden wij eind 2017 voor de keus gesteld om de garantietoeslag voor onze klanten van 6% naar 9 á 10% voor een 10-jarige dekking te verhogen of om de faciliteit te laten vervallen. Wij hebben voor de laatste optie gekozen waardoor de verzekerde garantiefaciliteit met ingang van 1 januari 2018 is komen te vervallen. Vanzelfsprekend heeft dit geen enkele invloed op de fabrieksgarantie van 2 jaar na levering, deze blijft gewoon van toepassing op al onze leveringen!

  Wat mede ten grondslag heeft gelegen aan deze beslissing is dat na een klanttevredenheidsonderzoek naar voren kwam dat het overgrote deel van onze klanten de voorkeur gaf aan een stringenter en transparanter kwaliteitssysteem aan de voorzijde. Immers, een verzekeringspolis is bij problemen erg traag en keert in de praktijk meestal slechts een deel van de kosten of een vergoeding onder voorwaarden uit. Een mooie bijkomstigheid daarbij is dat de totale projectprijs positief wordt beïnvloed door het vervallen van de premie, er hoeft immers geen garantiepolis te worden gekocht voor 6% van de opdrachtsom.

  Dat wij goed naar onze klanten hebben geluisterd kunt u zelf beoordelen. Hieronder hebben wij beknopt vermeld hoe wij de optimalisatie van ons kwaliteitssysteem op basis van het gezegde “voorkomen beter is dan genezen” op diverse punten vorm hebben gegeven en aan hebben gescherpt. Heeft u vragen over dit onderwerp bel dan gerust 0512-544503.

  Wat is een verzekerde garantie?

  De verzekerde garantie geeft afnemers de zekerheid dat onze garantiebepalingen daadwerkelijk iets voorstellen en eventuele schadeclaims zijn te verzilveren. Middels een stringent kwaliteitsbeleid wordt voorkomen dat garantiebepalingen hoeven te worden aangesproken.

   

  Garantie versus Kwaliteit?

  Garantie wil zoveel zeggen, als de toezegging, dat de geleverde producten bepaalde kwaliteiten of eigenschappen moeten bezitten. Als die niet worden behaald of voortijdig verdwijnen, stelt de leverancier daar iets tegenover. Dat is vaak vervanging, reparatie dan wel een combinatie hiervan. Bij een verzekerde garantie gelden dezelfde uitgangspunten, maar worden de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid afgedekt. Indien de producten voor het aanleveren op de bouw op alle cruciale producteigenschappen zijn getest dan zijn materiaalfouten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten en kan er extra aandacht aan de verwerking en de montage worden besteed wat het eindresultaat ten goede zal komen.

   

  Waarom een kostbare verzekerde garantie?

  Afnemers worden gedwongen meer risicomijdend in te kopen. Houtcomposiet was een decennium geleden voor veel opdrachtgevers een relatief onbekend product waardoor zij de risico’s moeilijk in konden schatten. Houtcomposiet kent vele aandachtspunten, ook bij de verwerking op locatie. Inmiddels geniet het product een bredere bekendheid. Envirodeck heeft een track record sinds 2007 in professionele en zwaar belaste projecten. Daarbij heeft onderzoek aangetoond dat 80% van de aannemers al 1 of meerdere keren houtcomposiet in haar projecten heeft toegepast en verwerkt. Door deze ervaring worden montagefouten significant gereduceerd.

   

  Concluderend

  Een garantiedekking geeft de gedupeerde de zekerheid dat hij door de verzekeraar schadeloos kan worden gesteld, een geoptimaliseerd kwaliteitssysteem geeft de zekerheid dat er kwalitatief hoogwaardige producten worden geleverd waardoor een verzekering feitelijk overbodig wordt. 

   

  Voordelen Envirodeck

  • verzekeringspremie is komen te vervallen, projecten worden dus 6% voordeliger
  • track record van meer dan een decennium met omvangrijke woningbouw projecten, ook op hoogte (klik hier voor referenties)
  • oplossingen voor vluchtwegen, standaard brandklasse Cfl optioneel brandklasse bfl
  • oplossingen middels rubber voegprofielen voor dichte dekken in bijvoorbeeld galerij- en balkontoepassingen
  • het zwaarste kwaliteitssyteem in de markt
  • ook maatwerkprojecten vallen onder het zware kwaliteitsregime, er zijn geen uitzonderingen
  • 2 jaar fabrieksgarantie staat als een huis, uw factuur is uw garantiebewijs
  • gratis opstartinstructie voor projecten vanaf 250 m2

  Envirodeck Optimaal Kwaliteitssysteem

  Waar de meeste producenten met interne kwaliteitscontroles volstaan, gaat Envirodeck een stap verder. De samenstelling en de kwaliteit van Envirodeck wordt ook constant extern gemonitord.

   

   

  Iedere productiebatch wordt in aanvulling op de interne kwaliteitscontroles door Intertek getest volgens Clause 8.3.3 van EN 15534:2014. Dit is een kooktest waarbij  gedurende een langere periode gekeken wordt naar wateropname en wijzigingen in dikte, breedte en lengte ten opzichte van de referenten. Dit is feitelijk een geforceerde simulatie van de praktijkomstandigheden vergelijkbaar aan ca. 10 jaar buitenexpositie.

   

   

   

  Aansluitend worden er iedere 2 á 3 productiebatches monsters getrokken waar door SHR Wageningen kooktesten op worden uitgevoerd volgens DIN-EN 1087-1, de treksterkte volgens EN 319:1993 wordt bepaald en de dichtheid volgens ASTM D792-00 wordt bepaald. Afsluitend worden er met enige regelmaat door SGS boiling-, heat reversion-, swelling- en water absorbtion testen uitgevoerd volgens EN 15534 1:2014.

   

   

   

  Verder is het uitermate belangrijk om te weten dat Envirodeck de strengste afkeurcriteria in de markt hanteert. De kwaliteitseisen van Envirodeck overtreffen zelfs hetgeen gesteld is in BRL 0825 en de “Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Terrassendecks”!

   

  Op aanvraag beschikbare testrapporten zijn:

  • EN 13501 fire classification
  • EN 9239 radiant panel flooring
  • EN 11925 ignitability
  • BRL 0825, CEN/TS 15534, 1-3; 2006  & EN 310 breuksterkte en doorbuiging
  • DIN 51131 antislip
  • EN 807 & EN 350-1 duurzaamheid
  • NEN-ISO 9352 slijtvastheid
  • EN 717-2 formaldehyde
  • NEN-ISO 9352 & NEN-ISO 9352 kleurechtheid
  • ASTM D792-00, ASTM D570-00, ASTM D790-03 EN 408, ASTM D696-03, EN 408 & BRL 1309 (complete serie) mechanische eigenschappen
  • (na productie versus na 1 jaar buitenexpositie)
  • “Hydrajaws Pullout Meter 0095” bepaling uittrekwaarden schroeven montageclips uit aluminium fundatieprofielen (Classic Deck montage)
  • “Hydrajaws Pullout Meter 0095” bepaling uittrekwaarden boorschroeven uit aluminium fundatieprofielen (Solid Deck montage)

  Beschikbare verklaringen

  • Zeewaterbestendigheid
  • Geen druppelgedrag bij brand

  N.B. BRL 0825 is de Beoordelingsrichtlijn voor de KOMO kwaliteitsverklaring voor Hout en Natuurvezel kunststof composiet halffabrikaten in exterieur en interieur toepassingen