Verzekerde Garantie

  Verzekerde Garantie Envirodeck

  Ingegeven door de economische ontwikkelingen in de bouwwereld moeten onze afnemers steeds vaker een langdurige, vaak 10-jarige, garantie afgeven waarbij zij grote risico’s lopen. Steeds meer toeleveranciers geven niet thuis als er aanspraak wordt gemaakt, met alle vervelende, vaak financiële, consequenties voor de aannemer of eindklant van dien.

  U kunt Envirodeck producten inclusief een 10 jaar verzekerde garantiepolis aanschaffen. Wij zien deze certificering als een bevestiging van de onderscheidende kwaliteit van onze producten.

  Wat is een verzekerde garantie?

  De verzekerde garantie geeft afnemers de zekerheid dat onze garantiebepalingen daadwerkelijk iets voorstellen en eventuele schadeclaims zijn te verzilveren.

   

  Wat is het verschil; normale garantie versus verzekerde garantie?

  Garantie wil zoveel zeggen, als de toezegging, dat de geleverde producten bepaalde kwaliteiten of eigenschappen moeten bezitten. Als die niet worden behaald of voortijdig verdwijnen, stelt de leverancier daar iets tegenover. Dat is vaak vervanging, reparatie dan wel een combinatie hiervan. Bij een verzekerde garantie gelden dezelfde uitgangspunten, maar worden de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid afgedekt.

   

  Waarom een verzekerde garantie?

  Afnemers worden gedwongen meer risicomijdend in te kopen. Houtcomposiet is voor veel opdrachtgevers een relatief onbekend product waardoor zij de risico’s moeilijk in kunnen schatten. Steeds meer afnemers worden geconfronteerd met een langere garantieperiode en/of onderhoudstermijn.

  De afnemer loopt hierdoor weinig tot geen (financieel) risico. Indien Fiberplast BV haar verplichtingen niet kan of wil nakomen, dan neemt de verzekeraar (HDI-Gerling Verzekeringen N.V.) deze over. In tegenstelling tot de reguliere garantieverzekering van 2 jaar, biedt de verzekerde garantie een dekking over een periode van maar liefst 10 jaar. Hoge dekking, leveringen tot € 2.500.000,00 worden gedekt door de verzekeraar. Op projectbasis kan een (genummerd) garantiecertificaat worden afgegeven.

   

  Concluderend

  Een garantiedekking geeft de gedupeerde de zekerheid dat hij door de verzekeraar schadeloos kan worden gesteld, ongeacht of de leverancier nog bestaat dan wel financieel draagkrachtig genoeg is.

  HDI gerling garantie

  Wie is HDI-Gerling Verzekeringen?

  HDI-Gerling is op het gebied van de Technische Verzekeringen een grote speler in internationale markt. HDI-Gerling verzekert grote industriële risico’s zoals infrastructurele projecten en raffinaderijen, maar ook de nieuwe dakkapel van een huiseigenaar. Alles wat met techniek te maken heeft en waarvoor een verzekeringsbehoefte bestaat, wordt door HDI-Gerling verzekerd.

  Een specialiteit van HDI-Gerling zijn de garantieverzekeringen waarbij zij garantiedekking afgeven op basis van nader overeen te komen eigenschappen van producten. Daarnaast is HDI-Gerling als één van de weinige verzekeraars die in staat is om omvangrijke en complexe garantiesystemen zoals die van Fiberplast BV af te dekken.