Indicatie brandklasse bij buitengevels

Indicatie Brandklasse buitengevels

Vaak krijgen wij vragen over hoe het nou precies zit met de brandveiligheid en brandklasse ten aanzien van onze RIWOOD gevelprofielen. Eisen voor de brandveiligheid van gebouwen in Nederland, en dus ook de gevel, zijn vastgelegd in het Bouwbesluit van 2012. Zowel de eigenaar van het gebouw als de betrokken aannemer kan aansprakelijk worden gesteld als er bij bouw of nieuwbouw niet aan de geldende eisen wordt voldaan. Deze korte blogpost is geschreven om inzicht te bieden en is puur indicatief om te kijken welke brandklasse mogelijk van toepassing kan zijn op welke buitengevel. Wij gaan hierbij uit van de meest voorkomende situaties die wij vaak zien.

Brandveiligheidseisen en de gekoppelde ‘brandklasse’ (volgens NEN-EN 13501) die het bouwbesluit aan de gevel stelt (Bouwbesluit artikel 2.68 Buitenoppervlak) zijn o.a. afhankelijk van het type en de functie van het gebouw/compartiment, bestaand of nieuwbouw, maar vooral ook de positie van de geveldelen op het gebouw. De brandklasse eis heeft altijd betrekking op hoe de materialen in de toepassing zijn toegepast(end use conditions). De indeling van constructieonderdelen in brandklassen B, C en D dient plaats te hebben gevonden op basis van testen volgens de EN 13823 (SBI) en EN-ISO 11925-2 (ontvlambaarheid) normen. Eisen aan houten gevelbekleding (wanden en plafonds) wordt vaak ook wel gesteld volgens de NEN-EN 14915 ‘Wand- en gevelbekleding van massief hout’ norm.

Brandklasse & positie gevel

Tabel 1 geeft een indicatieve weergave van de eisen aan het buitenoppervlak voor nieuwbouw op basis van de plaats in de gevel ( art 2.68 Bouwbesluit).

Brandklasse en plaats op gevel

Brandklasse en de invloed van gevelopeningen

Niet alleen de positie van de geveldelen op het gebouw, maar ook de aanwezigheid van gevelopeningen (geveldelen met een brandwerendheid van minder dan 30 min, zoals ramen en deuren) zijn van invloed op de brandklasse eis. Tabel 2 geeft een indicatief stroomdiagram voor het bepalen van de brandklasse voor eengezinswoningen (grondgebonden vrijstaande of rijtjeshuizen) en overige nieuwbouw.

gevel tabel brandklasse

Tabel 2. Indicatieve stroomdiagram bepaling brandklasse met openingen in de buitengevel voor meest voorkomende situaties. (Bron: SKH Publicatie 15-4, 2017)

Bezoek voor meer informatie:

  • Bouwbesluiteisen rond veiligheid en brand in de gevel vindt u op: www.bouwbesluitonline.nl.
  • Informatie over brandklassebepaling, houten gevelbekledingen en detaillering vindt u: https://www.skh.nl/downloads/15-04-brandklasse-houtengevelbekleding-6-september-2017.pdf.
  • Voor vragen over houtsoorten en gevelbekledingen kunt u het beste terecht bij uw leverancier. Neem bij twijfel of complexe situaties contact op met een in brand gespecialiseerd ingenieursbureau voor advies.

 

LET OP: Dit blogbericht dient als hulpmiddel bij het snel inschatten welke  brandklasse mogelijk van toepassing is op welk type gevel. Het beschrijft de meest voorkomende gevallen en vervangt dus op geen enkele wijze  eisen die in het Bouwbesluit gesteld worden. Wij kunnen dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor besluiten op basis van de informatie in dit bericht.