ENVIRODECK HOUTCOMPOSIET ROOKKLASSE S1

Schone rook bestaat niet. Uit onderzoek blijkt dat rook bij brand doodsoorzaak nummer één is. Rook bevat namelijk giftige gassen en verspreidt zich veel sneller dan vuur. Hoe dichter bij de brand, hoe meer rook er wordt inademt. Rook is heet, rook is giftig, rook is snel, rook is dodelijk! Daarom stelt het Bouwbesluit eisen aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan én de snelle ontwikkeling van brand te beperken. Per 1 juli 2021 gelden in het Bouwbesluit nieuwe eisen voor de weerstand tegen rookdoorgang (WRD). Het doel: beter rookvrij vluchten en zo het aantal slachtoffers door rookverspreiding verminderen.

Rook is een grote bedreiging

De strengere eisen op het gebied van rookwerendheid zijn belangrijk. Rookontwikkeling is, zoals uit onderzoek blijkt, vaak een grotere bedreiging dan de brand zelf. De desoriëntatie door rook verlengt de vluchtwegduur uit een gebouw en de meeste slachtoffers vallen dan ook door inademing van rook. Ook lopen mensen minder snel bij een toenemende rookdichtheid. Juist dát kan fataal worden. Vluchten door rook kan ook levensgevaarlijk en onmogelijk zijn als de rook te heet wordt.

De beelden van de brandende Grenfell Tower in Londen in 2017 zijn bij velen nog wel bekend. Hierbij was rook ook een van de belangrijkste doodsoorzaken. Deze dodelijke brand werd deels veroorzaakt doordat brandbaar materiaal was gebruikt in de bouwschil.

Brandklasse, rookontwikkeling en druppelvorming

Sindsdien is er nog meer aandacht voor het brandgedrag van bouwmaterialen. Brandgedrag gaat niet alleen over de brandbaarheid van het product -dus de brandklasse-, maar ook over of er tijdens brand veel of schadelijke rook ontstaat. En of het product kan smelten, waardoor het (brandende) druppels kan vormen.

Brandklassen
Zowel voor vloeroppervlakken als niet vloeroppervlakken bestaan zeven brandklassen:
A1, A2, B, C, D, E en F volgens NEN EN 13501-1. Bij vloeren staat er achter iedere klasse in subscript fl (= floor).

Waarbij A1 de hoogste klasse is; deze producten leveren geen enkele bijdrage aan een brand.

Rookontwikkeling
Naast de brandklasse, is er ook een aparte classificatie voor ‘rookproductie’. Daarvoor worden drie klassen onderscheiden:

  • s1: Geringe rookproductie
  • s2: Gemiddelde rookproductie
  • s3: Grote rookproductie

Druppelvorming
Naast de brandklassen (A1 t/m F) en de rookproductie (s1 t/m s3) is er ook nog een klasse-aanduiding voor vrijkomende brandende druppels of deeltjes (d0 t/m d2). Brandende druppels en delen zijn gevaarlijk voor personen (bijvoorbeeld reddingwerkers) en voor het ontstaan van nieuwe brandhaarden. Er wordt onderscheid gemaakt in drie klassen:

  • d0: geen productie van brandende delen
  • d1: delen branden korter dan 10 seconden
  • d2: delen branden langer dan 10 seconden

Envirodeck Solid Deck in vluchtwegen

Het is belangrijk dat vluchtwegen zo lang mogelijk toegankelijk blijven. Bij veilig vluchten speelt de hoeveelheid rook in de ruimte waardoor gevlucht wordt een belangrijke rol. Voor de vloerafwerking van besloten en niet-besloten brand- en rookvrije vluchtroutes in gebouwen geldt brandklasse Cfl. Een niet-besloten ruimte is een ruimte waarvan bij eventuele brand de capaciteit van rookafvoer en luchttoevoer voldoende is om daar altijd doorheen te kunnen vluchten zonder de adem te hoeven inhouden, zoals open galerijen langs een gebouw.

Envirodeck Solid Deck houtcomposiet heeft standaard brandklasse Cfl (op aanvraag ook Bfl), bijna geen rookontwikkeling (s1) en vertoont geen druppelvorming (d0) bij brand. Hierdoor is Envirodeck Solid Deck uitermate geschikt voor het toepassen in vluchtwegen.

Let op: in overleg met de brandweer uit uw veiligheidsregio en/of verzekeraar kunnen aanvullende maatregelen worden geadviseerd die verder gaan dan de minimale eisen zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.

MEER INFORMATIE?

Veilige vluchtwegen zijn van levensbelang. Met de juist gebruikte materialen en korte loopafstanden kunnen mensen in de meeste gevallen veilig vluchten. Meer weten over Envirodeck houtcomposiet? Of benieuwd naar de mogelijkheden in vluchtwegen?

Neem contact op voor een  adviesgesprek via info@fiberplastbiobased.nl of bel 0512 544 503. Het adviesgesprek kan telefonisch, maar ook via bijvoorbeeld Teams.

amstel